رعایت پروتکل های بهداشتی جهت بازگشایی مدارس

با توجه به بیماری ویروس کرونا تمامی پروتکل های بهداشتی در این مجتمع آموزشی رعایت میشود . 

 

  آدرس: زاهدان - بزرگمهر 7 - دبیرستان دوره اول غیردولتی مصباح

 ساعات کار: شنبه الی پنجشنبه 7 الی 14

 تلفن ثابت: 05433440048

 سامانه پیامکی: _

 اینستاگرام: mdrsh_msbh@

 ایمیل: info@mesbahschools.ir