تعیین وضعیت تحصیل
  دانش آموز جدیدالورود هستم
  دانش آموز مدرسه هستم
پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
هفتم 30 6
هشتم 35 13
نهم 30 15
پیگیری ثبت نام


 

  آدرس: زاهدان - بزرگمهر 7 - دبیرستان دوره اول غیردولتی مصباح

 ساعات کار: شنبه الی پنجشنبه 7 الی 14

 تلفن ثابت: 05433440048

 سامانه پیامکی: _

 اینستاگرام: mdrsh_msbh@

 ایمیل: info@mesbahschools.ir